Usługi

Szanowny kliencie,  jeżeli interesują Cię moje usługi  to po zapoznaniu się z tą stroną przeczytaj także uważnie stronę oferta.

DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Cel:

Określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych

Narzędzia:

Wywiad , Testy psychologiczne

Opis:

Usługa DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH ma na celu określenie indywidualnych cech danej osoby mających wpływ na predyspozycje do wykonywania danego zawodu w przyszłości. Usługa ta określa mocne i słabe strony klienta , oraz dopasowuje jego mocne strony do zawodów , w których one są przydatne.

Lokalizacja:

Stacjonarnie – Nowogard

Zdalnie – cała Polska za pomocą formularza kontaktowego

KLIENT OTRZYMUJE : 

Po wykonaniu usługi klient otrzymuje w formie pisemnej plus omówienie na wizycie informację zwrotną z zakresu :

 • typ osobowości
 • cechy charakteru
 • preferencje i predyspozycje zawodowe
 • skłonności zawodowe
 • cechy temperamentu
 • mocne i słabe strony

DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Cel:

Określenie ścieżki kształcenia w zawodzie

Narzędzia:

Wywiad , Testy Psychologiczne

Opis:

Usługa DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ma na celu określenie możliwości kształcenia w danym zawodzie. Usługa wykonywana jest zazwyczaj po usłudze DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH . Usługa dotyczy osób wchodzących na rynek pracy, oraz osób które z powodu zmiany zawodu potrzebują nowego wykształcenia lub możliwości dodatkowego dokształcenia. Usługa określa ścieżki i możliwości kształcenia w danym zawodzie.

W związku z rewolucyjnymi zmianami w sposobie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych usługa szczególnie polecana uczniom trzeciej klasy gimnazjum (wizyta wraz z rodzicem).

Lokalizacja:

Stacjonarnie – Nowogard

Zdalnie – cała Polska za pomocą formularza kontaktowego

KLIENT OTRZYMUJE:

 •  informacje o najnowszych zmianach w szkolnictwie
 • dopasowywanie ścieżki kształcenia do preferencji zawodowych
 • dopasowanie ścieżki kształcenia do zawodu

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Cel:

Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych CV i List Motywacyjny

Narzędzia:

Wywiad , Analiza potencjalnego pracodawcy

Opis:

Usługa ma na celu przygotowanie profesjonalnie napisanych dokumentów aplikacyjnych. Usługa wykonywana jest na podstawie wywiadu z klientem , oraz analizy potencjalnego pracodawcy. W CV umieszczamy najistotniejsze informację z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy ,  a List Motywacyjny zachęca do zatrudnienia właśnie tego klienta.

Uwaga! Jeden potencjalny pracodawca = jeden unikalny list motywacyjny. Nie ma innej możliwości.

Lokalizacja:

Stacjonarnie – Nowogard

Zdalnie – cała Polska za pomocą formularza kontaktowego

KLIENT OTRZYMUJE:

 • elegancki wydruk na ozdobnym papierze
 • życiorys w formie CV ( curriculum vitae )
 • list motywacyjny
 • dowolną ilość kopii

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Cel:

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Narzędzia:

Teoretyczne aspekty przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej , Film instruktażowy, Ćwiczenie scenki ” Rozmowa Kwalifikacyjna ” z użyciem kamery

Opis:

Usługa przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej . Klient zostaje poinformowany o teoretycznych aspektach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej – główne zasady.W zależności od możliwości czasowych klienta do obejrzenia udostępniam film edukacyjny „Rozmowa Kwalifikacyjna”.

Po ustaleniu teorii ćwiczę z klientem scenkę ” Rozmowa Kwalifikacyjna” z użyciem kamery. Na bieżąco omawiane są błędy i nanoszone poprawki na podstawie filmu.

Lokalizacja:

Stacjonarnie – Nowoogard

Zdalnie – cała Polska za pomocą formularza kontaktowego

KLIENT OTRZYMUJE:

 • informacje jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej
 • możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego
 • ćwiczenie scenki ” rozmowa kwalifikacyjna „
 • informacje na temat błędów popełnionych w scence i na bieżąco poprawiane
 • płyta DVD z filmem z odbytej scenki

 TRENER KARIERY

Cel:

Zdobycie w możliwie najkrótszym czasie wykształcenia oraz umiejętności w wymarzonym zawodzie zgodnym z indywidualnymi predyspozycjami klienta

Narzędzia:

Wywiad, Testy Psychologiczne, Długookresowy plan pracy z klientem – Mapa Kariery, Cykliczna kontrola wdrożenia

Opis:

Usługa TRENER KARIERY jest najbardziej zaawansowaną z moich usług. Można od niej zaczynać przygodę z doradcą zawodowym lub zamówić ją na koniec po skorzystaniu z wszystkich usług wcześniej zaprezentowanych. Usługa zawiera w sobie wszystkie poprzednie przedstawione usługi. Jest usługa długoterminowa co oznacza , że może trwać w szczególnych przypadkach nawet kilkanaście lat.

W tej usłudze na podstawie wszystkich dostępnych narzędzi opracowana jest indywidualna ” Mapa Kariery ” . ” Mapa Kariery ” zawiera cele długoterminowe i cele krótkoterminowe do osiągnięcia celu głównego jakim jest praca w wymarzonym zawodzie zgodnym z indywidualnymi predyspozycjami klienta.

Klient jest kontrolowany przez doradcę zawodowego z realizacji określonych zadań w ” Mapie Kariery ” , cyklicznie w terminach ustalonych na pierwszym spotkaniu.

Lokalizacja:

Stacjonarnie – Nowogard

Zdalnie – cała Polska za pomocą formularza kontaktowego

KLIENT OTRZYMUJE:

 • wymarzoną pracę zgodną z jego predyspozycjami
 • w trakcie trwania usługi : ” Mapa Kariery ” ,  która zawiera główne wytyczne do postępowania w danym czasie
 • kompleksową opiekę doradcy zawodowego
 • lista szkoleń potrzebnych do osiągnięcia celu głównego